Inloop

De inloop is voor iedereen gratis toegankelijk.

U kunt bijvoorbeeld de lessen die u bij Digitolk volgt, oefenen op onze 9 computers.

De computers van Digitolk zijn optimaal tegen virussen beveiligd. Eventuele privé-informatie wat is achtergebleven, wordt automatisch gewist na het uitschakelen van de computer.

Er zijn begeleiders van Digitolk aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

In ons lokaal is (gratis) WiFi aanwezig zodat u ook met uw laptop en/of tablet kunt werken.

De Digitolk-inloop is ook een sociaal gebeuren. Koffie drinken doen we gezamenlijk halverwege de inloopuren. De ervaring leert dat iedereen de Digitolk-inloop een gezellige middag vindt.

't Akkertje, Heezerweg 452

  • Dinsdagmiddag 13.00 tot 15.30 uur
  • Zaterdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur